Afdelinger

Administration
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

Ulstrup
86 46 39 44

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

U-Sinding Gruppen

Djursland Vand Tech ApS er datterselskabet i Ulrik Sinding Gruppen, som også omfatter firmaerne:

  • Djurslands Kloakservice
  • Djursland Spildoliedepot
  • DKS-Midtjylland Kloak og Industriservice
  • DKS-Ebeltoft
  • DKS-Fjellerup

Ulrik Sinding Gruppen
I 1964 stiftede Orla Sinding firmaet Djursland Kloakservice. Arbejdet bestod primært i kloakrensning hos private.

I 1979 blev Ulrik Sinding medejer af firmaet, og man begyndte at beskæftige sig med industrirensning.

I 1989 overtog Ulrik Sinding hele firmaet og i dag er Djursland Kloakservice et af Danmarks førende firmaer indenfor industrirensning. Man har også formået at holde fast i kloakrensnings opgaver i den offentlige og private sektor.

I 1990 dannes Djursland Spildoliedepot som er den lokale modtagestation for olie og kemiaffald på Djursland.

I 1992 etableres Djursland Vandteknik som tager sig af de helt specielle renseopgaver med vand som værktøj.

I perioden fra 2002-2004 anskaffes europas kraftigste højtryksrenser på 3000 BAR, en kombi slamsuger med vandgebrug som er fareklassegodkendt, samt en kraftig tørsuger/vådsuger.

I 2005 bliver der indkøbt to KSA slamafvandere, da vi begynder på tømningsordning for septictanke i 5 kommuner. Der bliver ligeledes indkøbt 3 varevogne og endnu et højtryksanlæg bygges. Oliedepotet flytter fra Grenaa til Trustrup hvor også kontoret flytter til primo 2006.

Djursland Kloakservice ApS får Grenaa Kommunes GMC miljøcertifikat i 2006 for ekstraordinært miljøarbejde.

1. maj 2008 overtager Djursland Kloakservice, Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse Ulstrup A/S. Dermed vokser firmaet med 4 nye medarbejdere og 4 store kombinerede slamsugere/spulevogne, hvoraf de 2 er med vandgenbrug og én er udstyret med en 1000 bars højtrykspumpe som bruges til at skære kloakstik, fjerne aflejringer m.v. Djursland Kloakservice råder nu over 17 specialvogne indenfor slamsugning, slamafvanding, tørstofsugning og højtryksrensning, samt 20 medarbejdere.

I 2009 investerer Djursland Kloakservice i endnu en stor genbrugsspuler samt en speciel kombi slamsuger med højtryk til udskæring af aflejringer mm. Der bliver også indkøbt 2 nye trækkere. Alle nye køretøjer er med euro 5 motorer. I slutningen af 2009 bliver Djursland Kloakservice forhandler/udlejer af WiseCon elektriske rottefælder.

I 2010 investerer Djursland Kloakservice i endnu en stor genbrugsspuler. Denne gang en speciel terrængående vogn med 6 hjuls-træk.