Afdelinger

Administration
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

Ulstrup
86 46 39 44

Vi tilbyder

Djursland Vand Tech ApS er ikke Danmarks største højtryksfirma, men det bedste. Erfaringer fra moderselskabet Djursland Kloakservice tilbage fra 1980 gør, at firmaet har stor viden og ekspertise indenfor alle former for højtryksrensning. Firmaet råder over forskellige spulerobotter, specialdysser og rense teknikker.

En del af firmaets udstyr designer vi selv til de konkrete opgaver. Udstyret er mobilt og anvendes bl.a. på boreplatforme og ombord på skibe.

Arbejdstrykket er varierende fra 0 til 3000 BAR´s vandtryk. Djursland Vand Tech råder over 6 højtryks units og vi arbejder verden over. Udover de helt specielle renseopgaver, renser Djursland Vand Tech alt indenfor:

 • Skibe
 • Tanke
 • Skorstene
 • Kedler
 • Rørkonstruktioner
 • Borerigge
 • Startbaner
 • Industrigulve
 • Vejbaner/fjerne vejstriber
 • Skyde beton bort
 • Fritlægge armeringsjern
 • Kraftværker
 • Affalds forbrænding
 • Fødevarer Industri
 • Water jetting
 • Fjernvarmeværker
 • Let og svær industri
 • Kemisk Industri
 • Amt & kommuner
 • Skibsværfter
 • Vejdirektoratet
 • Asfaltfirmaer
 • Gulvbelægningsfirmaer
 • Private
 • Forsvaret
 • Beton Entreprenører
 • Procesanlæg
 • Malerfirmaer/coating
 • Rederier
 • Kedel rensning