Afdelinger

Administration
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

Ulstrup
86 46 39 44

Vandrensning

Vandrensning med mobilt vandrensningsanlæg

Hos Djursland Vand Tech kommer vi med vores mobile vandrensningsanlæg ud til kunder i industrien, der har brug for hjælp til vandrensning, for eksempel i forbindelse med højtryksrensning. Via vores Reprotex rensningsanlæg er det muligt at genanvende spulevandet, således at det kan anvendes til at højtryksspule med igen og igen.

 

Filtrering og genbrug af vand

Med vores vandrensningsanlæg er det muligt at anvende et særligt filter til at rense vandet for indhold af PCB og tungmetaller. Dette gør, at vandet efterfølgende kan genbruges, hvilket både er med til at spare på vandmængden og bidrage til en miljøbevidst anvendelse af rensning ved hjælp af vand. Har du brug for vandrensning, sørger vores kompetente medarbejdere for at vejlede dig, så dit problem kan løses hurtigst muligt.

 

Miljørigtig bortskaffelse af slam

Når vi renser vand, kan 90-95% af vandet genbruges. Resten sorteres fra med det førnævnte filter. Det frasorterede slam samles sammen og bortskaffes efterfølgende på en miljørigtig måde. Hos Djursland Vand Tech har vi nemlig altid fokus på at tænke miljøet ind i vores arbejde, således at det belastes mindst muligt. Netop derfor kan vi sørge for vandrensning i forbindelse med højtryksrensning hos vores kunder. Vi genbruger vandet igen og igen med en minimal mængde affald. Har du spørgsmål til vandrensning, kan du altid ringe til +45 86 33 48 48 og få svar.

 

Mobil Vandrensning i aarhus & randers